Szukasz usług rachunkowych? Sprawdź nasze biuro księgowości: posterus-ksiegowosc.pl
Kursyfinansowe logo

Regulamin szkoleń

 1. Organizatorem szkoleń jest firma „Posterus” Bożena Krasnodębska z Wrocławia nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 210004 nr NIP 8941732722.
 2. Termin, nazwa, program szkolenia umieszczone są na stronie internetowej organizatora www.kursyfinansowe.com.pl
 3. Szkolenia prowadzone są w sali wykładowej we Wrocławiu przy ulicy Powstańców Śląskich 5.
 4. Liczbę uczestników kursu ustala się na maksimum 12 osób.
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń, po wyczerpaniu liczby wolnych miejsc organizator zamyka listę uczestników kursu.
 6. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę , posiadającą zarówno wiedzę teoretyczną jak i doświadczenie praktyczne.
 7. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dla osób fizycznych lub dla firm umieszczonego na stronie internetowej organizatora oraz dokonanie płatności po otrzymaniu e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
 8. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu służą tylko celom rekrutacji, nie będą w żaden sposób przetwarzane, ani wykorzystywane przez organizatora.
 9. Ceny za poszczególne szkolenia oraz promocje umieszczone są na stronie internetowej organizatora.
 10. Płatność za kurs następuje w dwóch ratach przelewem na podane w e-mailu konto bankowe w następujący sposób : pierwsza zaliczka w kwocie 300zł z terminem płatności do trzech dni od daty otrzymania e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, termin płatności drugiej raty upływa na cztery dni przed terminem rozpoczęcia kursu, prosimy o umieszczenie na przelewie nazwy szkolenia oraz nazwisk uczestników.
 11. Cena kursu obejmuje: uczestnictwo, materiały szkoleniowe, egzamin, zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 12. Wpływ zaliczki lub całości opłaty za szkolenie potwierdzane jest przez organizatora poprzez przesłanie emaila z potwierdzeniem wpłaty.
 13. Organizator dwa dni przed datą rozpoczęcia kursu przesyła uczestnikom szkolenia drogą elektroniczną harmonogram zajęć.
 14. Uczestnik może wycofać w całości zapłaconą zaliczkę za szkolenie nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęciem kursu.
 15. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
 16. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty za szkolenie.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu lub odwołania szkolenia jeżeli nie zostanie zapisana minimalna wymagana liczba uczestników lub z innych przyczyn organizacyjnych.
 18. W przypadku przesunięcia terminu lub odwołania szkolenia przez Organizatora, każdy klient otrzymuje taką informację drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy, z którego dokonana była płatność.
Kursyfinansowe logo

Kursy

© 2024 Posterus, wszystkie prawa zastrzeżone.

Posterus: ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław
NIP 8941732722, Regon 021317284
Konto bankowe: ING Bank 96 1050 1575 1000 0091 4035 2346
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.02/00126/2013

Na naszej stronie stosujemy Cookies w celach analitycznych. Możesz wyłączyć je w ustawieniach swojej przeglądarki - więcej.