Nasi wykładowcy

anita

Anita Bąk

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
Posiada 12-letni staż pracy w Dziale Personalnym, w spółkach polskich i zagranicznych, korporacjach i grupach kapitałowych. Kadry i płace to jej zainteresowanie i praca.
Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu SET. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu Prawa pracy, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych . Biegła obsługa programów kadrowo-płacowych.

maria

Maria Łukawska

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończone studia podyplomowe z zakresu podatków na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wieloletnia praktyka w księgowości na samodzielnych stanowiskach oraz głównego księgowego, w tym w firmach produkcyjnych z udziałem kapitału zagranicznego. Uprawnienia Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg. Uprawnienia pedagogiczne, wieloletnie doświadczenie jako pedagog oraz szkoleniowiec na kursach księgowości.

lukasz

Łukasz Matusiak

Wykształcenie wyższe, ukończone studia na Politechnice Wrocławskiej z zakresu zarządzania. Ponad 5- letnie doświadczenie w obsłudze kadrowo płacowej 100 firm o zróżnicowanym profilu działalności i formie prawnej oraz 3 letnie jako szkoleniowiec na kursach . Posiada Obszerną wiedzę z zakresu kadr i płac, którą potrafi w przystępny sposób przekazać uczestnikom kursów. Zajęcia bardzo dobrze oceniane przez uczestników w ankietach przez absolwentów kursu kadry płace.

Bożena Krasnodębska

Wykształcenie wyższe, ukończone studia na wydziale prawa, administacji i ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, uprawnienia Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg. Wielolenia praktyka w kompleksowym prowadzeniu rachunkowości w firmach o różnym profilu działalności, nadzór nad pracą działów księgowości oraz wdrażaniu programów finansowo-księgowych. Autorski program szkoleniowy z zakresu podstaw rachunkowości oraz ćwiczeń praktycznych przy wykorzystaniu FK Symfonia pozwalający uczestnikom kusu na przyswojenie dużego obszaru wiedzy oraz przygotowanie praktyczne do zawodu księgowego.

ewa

Ewa Teklińska

Wyższe wykształcenie, ukończone studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, specjalista w zakresie kadr i płac. Wykładowca posiadający dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktykę zawodową – posiada ponad 20- letnie doświadczenie w pracy w działach kadr i płac w sferze budżetowej i prywatnej, m.in. w branży przemysłowej i ochronie zdrowia.

c