Kurs podstawy księgowości

Kurs księgowość od podstaw adresowany jest do osób, które dotychczas nie pracowały w księgowości, a chciałyby związać swoją przyszłość z zawodem księgowego.
Na kursie księgowości od podstaw zostaną przedstawione szczegółowo nie tylko podstawowe zagadnienia oraz pojęcia wykorzystywane w rachunkowości ale również zasady dotyczące podatku VAT, podatków dochodowych oraz środków trwałych.

 • wcześniej nie pracowałeś w księgowości
 • nie posiadasz doświadczenia a wiążesz swoją przyszłość z zawodem księgowego
 • chcesz poznać pojęcia związane z rachunkowością
 • chcesz poznać od podstaw zagadnienia rachunkowości
 • chcesz poznać zasady dotyczące podatku dochodowego
 • chcesz poznać zasady ewidencji środków trwałych
 • chcesz sporządzać rozliczenia podatkowe oraz deklaracje VAT
 • uczyć się głównie poprzez praktyczne ćwiczenia
 • uczyć się korzystając z programu finansowo-księgowego Symfonia oraz Symfonia
  Środki Trwałe

Program Symfonia – ćwiczenia praktyczne

Ponieważ szczególny nacisk kładziemy na praktykę, połowę czasu trwania kursu stanowią zajęcia praktyczne polegające na pracy z programem Finansowo-Księgowym “Symfonia” oraz “Symfonia” środki trwałe. Zajęcia komputerowe swym zakresem obejmują założenie firmy w programie FK „Symfonia” oraz księgowanie różnych operacji gospodarczych w okresie dwóch miesięcy. Księgowania odbywają się na podstawie sporządzonych na zajęciach dokumentów oraz otrzymanych materiałów ćwiczeniowych. Dokumenty dotyczą typowych zdarzeń gospodarczych występujących w firmach oraz wyjątków spotykanych w księgowości. Każdy uczestnik kursu pracuje na osobnym komputerze przez cały czas trwania kursu. Przy użyciu rzutnika prowadzący zajęcia zapoznaje uczestników z programami księgowymi używanymi na zajęciach oraz pokazuje sposób księgowania danej operacji gospodarczej, którą wszyscy księgują na swoich komputerach. Po zaksięgowaniu miesiąca uczestnicy sprawdzają prawidłowość swoich księgowań, poprawiają błędy oraz sporządzają różnego rodzaju zestawienia oraz deklaracje podatkowe

Materiały

Każdy uczestnik kursu otrzymuje płytę CD z aktualnymi aktami prawnymi w formie pdf oraz wersjami demonstracyjmymi używanych programów księgowych. Programy „Symfonia” można zainstalować w domu, następnie odtworzyć sporządzoną na zajęciach kopię bazy danych i ćwiczyć księgowanie operacji gospodarczych samodzielnie. Wykłady na zajęciach teoretycznych prowadzone są w oparciu o autorsie materiały, ok.60 stron, które uczestnicy otrzymują w formie zbroszurowanej.

Egzamin

Na ostatnich zajęciach przeprowadzany jest egzamin praktyczny polegający na samodzielnym księgowaniu operacji gospodarczych w programie FK „Symfonia”.

Program kursy podstawy księgowości

 • Rachunkowość jako system ewidencji gospodarczej
 • Podmioty zobligowane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości
 • Zasady rachunkowości
 • Charakterystyka aktywów
 • Charakterystyka pasywów
 • Konta podział i funkcjonowanie
 • Typy operacji gospodarczych
 • Dokumentacja operacji gospodarczych
 • Środki trwałe, klasyfikacja, ewidencja, umorzenie, amortyzacja
 • Układ rodzajowy kosztów
 • Podatek VAT istota, regulacje prawne
 • Ogólne zasady VAT zawarte w przepisach prawnych
 • Zasady wystawiania dokumentów VAT
 • Rejestry oraz deklaracje VAT
 • Rozrachunki podmiotów krajowych
 • Podatek dochodowy od osób prawnych, zakres podmiotowy, przychody opodatkowane oraz zwolnione, koszty uzyskania przychodów, podstawa opodatkowania
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych, zakres podmiotowy, przychody opodatkowane oraz zwolnione, koszty uzyskania przychodów, podstawa opodatkowania
 • Rozliczenia z pracownikami oraz budżetem
 • Sporządzanie rozliczeń podatkowych

Harmonogram kursu podstawy księgowości

Zajęcia nr 1 i 2

Tematy zajęć: wprowadzenie do rachunkowości, różne formy prowadzenia księgowości, zasady rachunkowości, bilans , rachunek zysków i strat, klasyfikacja aktywów i pasywów, zasady funkcjonowania kont, tworzenie nowej firmy w programie księgowym, modyfikowanie planu kont, wprowadzanie bilansu otwarcia do programu księgowego.

Zajęcia nr 3 i 4

Tematy zajęć: wprowadzanie dokumentów do programu księgowego, podatek VAT teoria, wystawianie i księgowanie dokumentów VAT w programie księgowym, sporządzanie deklaracji VAT

Zajęcia nr 5 i 6

Tematy zajęć: księgowanie w programie księgowym wyciągów bankowych i raportów kasowych, podatki dochodowe teoria, sporządzanie i księgowanie delegacji, listy płac, rozliczenia zaliczki

Zajęcia nr 7 i 8

Tematy zajęć: środki trwałe teoria, wprowadzanie środków trwałych do ewidencji, księgowanie na kontach, naliczanie amortyzacji, środki trwałe w budowie, likwidacja środków trwałych, leasing operacyjny i finansowy

Zajęcia nr 9 i 10

Tematy zajęć: ustalanie wyniku bilansowego oraz podatkowego, obliczanie zaliczek na podatek dochodowy, powtórzenie wiadomości, egzamin.

Zapisz się ►

c