Kurs księgowości małych firm

Kurs księgowości uproszczonych, tj. podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych adresowany jest do osób, które chciałyby podjąć pracę w biurach rachunkowych, samodzielnie prowadzić księgowość małej firmy, prowadzących działalność gospodarczą lub rozpoczynających własny biznes.

 • nie posiadasz wiedzy a chciałbyś poznać od podstaw uproszczone formy księgowości
 • nie posiadasz doświadczenia a chciałbyś prowadzić księgowość małej firmy
 • chcesz zdobyć wiedzę jak wybrać najlepszę formę opodatkowania dla firmy
 • chcesz poznać zasady dotyczące podatku dochodowego
 • chcesz poznać zasady rozliczenia podatku VAT
 • chcesz sporządzać rozliczenia podatkowe oraz deklaracje VAT
 • chcesz prowadzić ewidencję środków trwałych
 • uczyć się głównie poprzez praktyczne ćwiczenia
 • uczyć się korzystając z programów księgowych

Prowadzenie księgowości małej firmy nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy na ten temat, nieznajomość przepisów nie zwalnia nikogo od odpowiedzialności. Na zajęciach dowiesz się jak wybrać formę opodatkowania, poznasz zasady prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, poznasz zasady rozliczania podatku VAT, nauczysz się prowadzić ewidencję środków trwałych oraz sporządzać deklaracje i rozliczenia podatkowe z wykorzystaniem programów księgowych.

Program Rachmistrz – ćwiczenia praktyczne

Zajęcia komputerowe swym zakresem obejmują założenie firm w programie księgowym „Rachmistrz” oraz księgowanie różnych operacji gospodarczych w okresie dwóch miesięcy, w jednej firmie w KPiR, w drugiej w ewidencji przychodów. Księgowania odbywają się na podstawie sporządzonych na zajęciach dokumentów oraz otrzymanych materiałów ćwiczeniowych. Dokumenty dotyczą typowych zdarzeń gospodarczych występujących w firmach oraz wyjątków spotykanych w księgowości. Każdy uczestnik kursu pracuje na osobnym komputerze przez cały czas trwania kursu. Przy użyciu rzutnika prowadzący zajęcia zapoznaje uczestników z programami księgowymi używanymi na zajęciach oraz pokazuje sposób księgowania danej operacji gospodarczej, którą wszyscy księgują na swoich komputerach. Po zaksięgowaniu miesiąca uczestnicy sprawdzają prawidłowość swoich księgowań, poprawiają błędy oraz sporządzają różnego rodzaju zestawienia oraz deklaracje podatkowe

Materiały

Każdy uczestnik kursu otrzymuje płytę CD z aktualnymi aktami prawnymi w formie pdf oraz wersjami demonstracyjmymi używanych programów księgowych. Wykłady na zajęciach teoretycznych prowadzone są w oparciu o autorsie materiały, które uczestnicy otrzymują w formie zbroszurowanej.

Program kursu podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym
 • Podstawy prawne prowadzenia PKPiR oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Dokumentowanie operacji gospodarczych
 • Podatek VAT istota, regulacje prawne
 • Ogólne zasady VAT zawarte w przepisach prawnych
 • Zasady wystawiania dokumentów VAT
 • Rejestry oraz deklaracje VAT, terminy płatności
 • Ewidenja ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • Ewidencja w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
 • Środki trwałe, klasyfikacja, ewidencja, umorzenie, amortyzacja
 • Podatek dochodowy, ustalanie zaliczek, roczne zeznania podatkowe

Harmonogram kursu uproszczone formy prowadzenia księgowości

Zajęcia nr 1

Tematy zajęć: różne formy prowadzenia działalności w Polsce, formy prowadzenia księgowości oraz podstawy prawne, ewidencje księgowe, zasady wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, założenie firm w programie księgowym,

Zajęcia nr 2

Tematy zajęć: podatek VAT teoria, wystawianie i księgowanie dokumentów VAT w firmach o różnych profilach działalności, sporządzanie rejestrów oraz deklaracji VAT w programie księgowym,

Zajęcia nr 3

Tematy zajęć: księgowanie w programie księgowym różnego rodzaju dokumentów, sporządzanie i rozliczanie delegacji krajowej, sporządzanie i księgowanie listy płac oraz obciążeń ZUS, podatki dochodowe teoria, sporządzanie rozliczeń oraz deklaracji podatkowych, odliczenia oraz ulgi podatkowe.

Zajęcia nr 4

Tematy zajęć: zasady ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia, naliczanie oraz księgowanie amortyzacji środków trwałych, formy leasingu środków trwałych.

Zapisz się ►

c